Kennisplein WWI

Woningcorporaties

Woningbezit

Het woningbezit zoals de corporaties dat in de jaarverslagen hebben opgegeven.

Kasstroom

De kasstroomgegevens zoals de corporaties dat in de jaarverslagen hebben opgegeven.